Ви є тут

Цикл наукових праць "Створення та апробоція високоефективних флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень"


Номер роботи - M 52 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Создание новых флуоресцент­ных метчиков и зондов для медико-биологических исследованийТатарец А.Л., Поврозин Е.А., Клочко А.П., Волкова Е.Д.Develop­ment of the Novel Fluorescent Labels and Probes for biomedical investigationTatarets A.L., Povrozin Ye.A., Klochko O.P., Volkova K.D.


Автори: Татарець А.Л., Волкова К.Д., Поврозін Є.А., Клочко О.П.

Представлений Державною науковою установою "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України".

Кількість публікацій: 54 наукові публікації, в т.ч. 25 статті, 23 тез доповідей, 6 зарубіжних патентів, з них 21 стаття в журналах бази даних SCOPUS.

Сумарний імпакт-фактор — 39,39, кількістю цитувань — 87.

Авторами створено нові флуоресцентні мітчики і зонди з підвищеною яскравістю випромінювання, підвищеною хімічною та фотохімічною стабільністю та розроблено методи їхнього застосування у медико-біологічних дослідженнях і клінічній діагностиці.

Виявлено класи органічних сполук - прототипів флуоресцентних мітчиків і зондів, встановлено закономірності зв`язку їх фотофізичних властивостей та молекулярної будови, вдосконалено властивості флуоресцентних маркерів для збільшення чутливості аналізів і розроблено відповідні методики.

Розроблені мітчики і зонди серій Square, Seta і SeTau відзначаються яскравішим випромінюванням та фотостабільністю у порівнянні з комерційно доступними аналогами Cy5 і Alexa Fluor 647. Крім того, вони мають меншу вартість та успішно пройшли апробацію в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України, Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та у закордонних компаніях SETA BioMedicals (США), PerkinElmer, Inc. (США), Tecan (Австрія), Luminex Corp. (США), LJL Biosystems (США), ISS (США), Avanti Polar Lipids, Inc. (США), Edinburgh Instruments (Великобританія), Becton Dickinson (США) та ін.

Розроблені мітчики і зонди застосовано для аналізу та кількісного визначення протеїнів, в імунології для реєстрації взаємодії антигенів з антитілами, в гібридизаційному аналізі, для одержання біологічних зображень методом флуоресцентної мікроскопії та при вирішенні інших нагальних медико-біологічних завдань.