Ви є тут

Цикл наукових праць "Створення нанодисперсних матеріалів і дослідження їх структурних та люмінесцентних властивостей"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М16

Цикл наукових праць "Створення нанодисперсних матеріалів і дослідження їхнії структурних та люмінесцентних властивостей"

 

Крижановська О.С., Масалов А.О.,

Сорокін О.В.

 

Інститут сцинтиляційних матеріалів

НАН України

 

25 статей, 17 тез конференцій, 2 патенти України

В роботі розроблено методики створення нанорозмірних матеріалів з контрольованим розміром, перспективних для застосування в біомедичній області, досліджено їх структуру та морфологію, встановлено закономірності процесу спрямованої кристалізації кальцій-фосфатних покриттів з водних розчинів. Виявлено напрямок переважного росту покриттів. Відпрацьовано методику люмінесцентної мікроспектроскопії, яка дозволяє досліджувати люмінесцентні властивості окремих наночасток.

Встановлено, що в ізольованих нанокристалах внаслідок дії квантово-розмірного ефекту відбувається значна модифікація спектру коливальних станів. Це призводить до нового типу флуоресцентною динаміки домішкових діелектричних нанокристалів. Авторами забезпечено комплексний підхід до проблеми створення наноматеріалів з контрольованими характеристиками для біомедичного застосування і створено низку нанодисперсних матеріалів різної будови та хімічного складу.