Ви є тут

Цикл наукових праць "Структурні особливості взаємодії купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів"


Номер роботи - M 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ “Структурные особенности взаимодействия галогенидов меди(І) с функциональными производными терминальных алкинов ”


Автор: Нощенко Г.В.


   


А series of the work “ The structure peculiarities of copper(I) halides interaction with functional derivatives of terminal alkynes”


Author: Noshchenko G.V.


 

Автор: Нощенко Г.В., к.х.н.

 Представлений Національним лісотехнічним університетом України

 Цикл наукових праць складається з  монографії і 7 статей (9 у зарубіжних виданнях), 6 тез доповідей..

 Здійснене дослідження розширює хімічні уявлення про комплексні сполуки Купруму(І), робить крок до розкриття механізмів перетворень алкінів каталізованих солями Купруму(І) та створення металоорганічних координаційних полімерів.

Вперше синтезовано та виділено в кристалічному стані 13 комплексних сполук Купрум(I) галогенідів з монозаміщеними алкінами. Для всіх синтезованих комплексів проведено повний рентгеноструктурний аналіз методом монокристалу. Виявлено закономірності будови цих сполук.

На час виконання роботи в світовій літературі були описані кристалічні структури лише 19 комплексів термінальних алкінів з Купрум(I) галогенідами.

Синтезовані автором комплекси одержані з спиртово-водних розчинів. Використання в якості розчинників спирту та води не тільки здешевлює синтез але й наближає його до вимог “зеленої хімії”.

 Кількість публікацій: 18