Ви є тут

Цикл наукових праць "Способи застосування кормових добавок з торфу в тваринництві"


Номер роботи - M 90 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Способы применения кормовых добавок из торфа в животноводстве"


Автор: Ефимов В.Г.


 


А series of the work "Methods of applications  feed additive from the peat in livestock"


Author: Yefimov V.G


 

Автор: Єфімов В.Г., к.в.н.

 Представлений Дніпропетровським державним аграрним університетом

 Цикл наукових праць складається з монографії, довідника,і технічних умов України, 21 статті, 13 тез доповідей.

Отримано низку результатів щодо механізмів впливу гумінових кормових добавок з торфу на інтенсивність біоенергетичних процесів і перебіг білкового, вуглеводно-ліпідного та мінерального обмінів за їх окремого та поєднаного з мікроелементами застосування.

Науково обґрунтовано гіпотезу щодо сумісної з мінеральними речовинами дії розчинів гумінових і фульвокислот в травному каналі,  встановлено фізіолого-біохімічні особливості дії термічно обробленого торфу на організм свиней.

Запропоновано нові підходи щодо застосування термічно обробленого торфу як сировини для виготовлення кормових добавок для поросят, а також практичного застосування методології їх застосування для удосконалення технологічних елементів годівлі поросят  в умовах їх інтенсивного вирощування.

Результати циклу мають значення для удосконалення технології годівлі сільськогосподарських тварин в умовах інтенсивного вирощування.

Кількість публікацій: 55,в т.ч. за темою роботи  монографія, довідник, 21 стаття, 13 тез доповідей.  Розроблено технічні умови та  методичні рекомендації