Ви є тут

Цикл наукових праць "Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917)"


Номер роботи - M 67 НАГОРОДЖЕНА

 

Автор: Казьмирчук М.Г., к.і.н.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Метою циклу робіт є всебічне дослідження на основі архівних матеріалів, опублікованих джерел та наукових розвідок місця, значення і ролі Київської губернії у соціально-економічному розвитку України другої половини ХІХ та початку ХХ століття (1861-1917р.р.).            

Авторами зроблено комплексний та фактологічний аналіз процесу формування та становлення станів Київської губернії у визначених в циклі робіт хронологічних межах, розглядаються актуальні проблеми історії України, висвітлюються дискусійні питання, акцентується увага на малодосліджених проблемах (соціально-економічний розвиток  Київської губернії), висвітлюється історія вивчення та методи опрацювання мемуарів, спогадів, щоденників, автобіографій, епістолярію та інших джерел особового походження.  

Структура робіт дає можливість сформувати всебічне уявлення про соціальну структуру, економічну активність населення, соціально-правові основи та соціокультурний розвиток Київської губернії.

 

Кількість публікацій:155 наукових праць, в т.ч. за темою дослідження 6 монографій (4 одноосібних),  2 підручники і 2 навчальних посібники.