Ви є тут

Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування»


Номер роботи - M 5 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Білецький Б.О., к.ф.-м.н., Кнопова В.П., к.ф.-м.н.,  Островський О.В.

Представлений Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 16 наукових статей.

 Авторами розроблено нові математичні методи, алгоритми, засновані на сучасних комп’ютерних технологіях, для вирішення ряду важливих міждисциплінарних проблем теоретичного та прикладного характеру, які виникають у економіці, фінансовій математиці, біології.

Отримано низку фундаментальних результатів, пов’язаних з вивченням характеристик структури та оцінюванням параметрів нових класів марковських процесів, які стосуються знаходження основних характерисик ппроцесів та їхасимптотичної поведінки. Фундаментальні результати одержано в розробці компютерних технологій аналізу інформації, статистичних методів оцінки характеристик марковських моделй, що мають широке застосування при дослідженні важливих проблем біоінформатики.

 Отримані результати є новими, носять пріоритетний характер, відповідають світовому рівню досліджень, неодноразово цитувалися та визнані спеціалістами цієї галузі досліджень.

Кількість публікацій: 24, в т.ч. 16 статей у зарубіжних журналах, 6 тез доповідей.  Загальна кількість посилань на публікації авторів 128 (згідно баз даних Scopus).