Ви є тут

Цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп’ютерів СКІТ"


Номер роботи - M 56 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научныхработ «Развитие архитектуры и системного программного обеспечения отечественных суперкомпьютеров СКИТ»


Авторы:


Головинский А.Л., Маленко А.Л., Бандура А.Ю., Горенко С.А.


 


Аseriesof the workDevelopment of architecture and system software of national supercomputers SCIT


Authors:


A.L. Golovynskyi, A.L. Malenko, O.Yu. Bandura , S.O. Gorenko


 

Автори: Головинський А.Л.,к.т.н., Маленко А.Л., к.ф.-м.н. Бандура О.Ю., Горенко С.О.

Представлений  Інститутом  кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 9  статей, 10 тез доповідей.

Розв'язано задачу проектування гібридного вузла для суперкомп'ютера нового покоління на основі потокових процесорів графічних адаптерів.

Розроблено систему керування високопродуктивним обчислювальним комплексом, яка дозволила створити інтелектуальні засоби керування, моніторингу та діагностики структурних елементів комплексів, для яких розроблено програмні засоби для підвищення надійності та ефективності кластерів.

Запропоновано способи енергозбереження кластера шляхом динамічного регулювання кількості доступних користувачам обчислювальних ресурсів.

Архітектурні рішення, методи та програмне забезпечення, розроблені в результаті даного дослідження, були використані при побудові суперкомп'ютерного комплексу СКІТ Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, низки обчислювальних кластерів в Україні та за її межами.

 

Кількість публікацій: 39,в т.ч. за темою роботи 9 статей, 10 тез доповідей.