Ви є тут

Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Каток О.А., к.т.н., Швець В.П., к.т.н.

Представлений Інститутом проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України.

Цикл наукових праць складається з 15 наукових статей, 9 тез доповідей.

 Розроблено методики та оригінальне обладнання для визначення поточних характеристик механічних властивостей конструкційних матеріалів, в тому числі і в агресивних середовищах, наприклад, в радіаційних полях високої інтенсивності, методом індентування.

Експериментально обґрунтовано процедури практичної реалізації концепції методу LM-твердості для діагностування стану конструкційних матеріалів в процесі напрацювання, що дозволяє суттєво підвищити ефективність неруйнівного контролю матеріалів і вирішити ряд практичних задач із оцінки реального стану металу конструкцій при напрацюванні.

Результати досліджень впроваджено на ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом», відділені Фастівської дистанції колії Південно-Західної залізниці та ТОВ «Вимірювальні технології».

Кількість публікацій: 78. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3. Отримано 9 патентів.