Ви є тут

Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"


Номер роботи - P 12 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Зайцев Ю.П., Дідух Я.П., Александров Б.Г., Афанасьєв С.О., Блюм О.Б., Букша І.Ф., Воробйова Л.В., Кондратюк С.Я., Мінічева Г.Г., Тютюнник Ю.Г.

Представлений Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Цикл наукових праць складається з 41 монографії (з них 14 англійською мовою), 190 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 276 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =18.

 

Авторами відкрито нову життєву форму «морський нейстон», створено концепції про «контурні» угруповання. Розроблено фундаментальні наукові засади та методологію оцінки екологічного стану річок, синфітоіндикації, ліхеноіндикації та біогеохімічної індикації та створено наукові основи біомоніторингу водних і наземних екосистем.

Встановлено вразливість контурних екосистем Чорного моря. Запропоновано та апробовано нові біоіндикатори, методи їх визначення та відбору для індикації стану морського середовища, континентальних водойм, лісів, забруднення атмосферного повітря.

Складено біоіндикаційні карти випадання токсичних важких металів з атмосферного повітря; доведено наявність західного переносу забруднених повітряних мас з центральної Європи в Україну. Розроблено і впроваджено концепцію структурно-функціональної організації моніторингу лісів. Проведена синфітоіндикаційна оцінка біотопів Лісової та Лісостепової зон України.

Обгрунтовано та створено Глобальну (світові) екологічну службу моніторингу нейстону, обгрунтовано спорудження берегозахисних штучних рифів у Чорному морі. Здійснено моніторинг біологічного забруднення акваторії Одеського порту, оцінені ризики біологічного забруднення морських екосистем через річкові системи Європи.

Створено мережу моніторингу лісів, проведено оцінку забруднення повітря в природних регіонах, містах і об’єктах культурно-природної спадщини України важкими металами та кислотними забруднювачами. Здійснено оцінку екологічного і еколого-геохімічного стану річкових систем та атмосферного повітря в містах та в індустріально розвинених регіонах. 

Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 10 авторськими свідоцтвами та патентами.   За тематикою роботи захищено 9 докторських та 17 кандидатських дисертацій. 

Громадське обговоренння роботи відбулося 17 вересня 2013 року  на засіданні вченої ради Науково-навчального центру "Інститут біології"  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.