Ви є тут

Цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в сильних лазерних


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Лебедь О.А., к.ф.-м.н., Левицька О.О., к.ф.-м.н., Недорешта В.М., к.ф.-м.н., Цибульник В.О., к.ф.-м.н.

Представлений Інститутом прикладної фізики НАН України.

Цикл наукових праць складається з  монографії, 1-го розділу в монографії зарубіжного видавництва та 11 наукових статей.

 Створено основи релятивістської теорії впливу сильного зовнішнього світлового поля на основні процеси квантової електродинаміки. Отримано низку фундаментальних результатів, а саме вперше теоретично вивчено процеси другого порядку за сталою тонкої структури в імпульсному світловому полі (гальмівне випромінювання при розсіюванні електрона на ядрі, фотонародження електрон-позитронної пари на ядрі, розсіювання електрона на мюоні, ефект Комптону). Встановлено, що резонансні перерізи даних процесів суттєво перевищують відповідні перерізи за відсутності зовнішнього поля. Уперше виявлено ефект аномального посилення лазерного поля при розсіюванні нерелятивістського електрона в полі помірно сильної хвилі довільної поляризації.

 Наукова новизна полягає у врахуванні імпульсного характеру зовнішнього поля та вивченню нових закономірностей та ефектів, що при цьому виникають. Розглянуто наближення квазімонохроматичної хвилі, коли за тривалість імпульсу поле здійснює велику кількість осциляцій амплітуди.

 Результати циклу мають значення для вирішення проблеми експериментальної перевірки квантової електродинаміки в сильних полях.

Кількість публікацій: 25, в т.ч. за темою роботи  монографія,  розділ монографії, 11 статей у зарубіжних журналах, 12 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 125 (згідно баз даних Scopus), h-індек =21