Ви є тут

Цикл наукових праць "Реформування системи екологічних податків в Україні"


Номер роботи - M 64

Автори:

Цикл научных трудов "Реформирование системы экологических налогов в Украине"

Гаркушенко О.Н.

A scientific papers cycle "Reforming the system of environmental taxes in Ukraine" Garkushenko O.N.

Цикл наукових праць "Реформування системи екологічних податків в Україні"

Автор: Гаркушенко О.М.

Представлений Інститутом економіки промисловості НАН України.

Кількість публікацій: 17 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 8 статей, 8 тез доповідей.

В циклі наукових праць розвинуто теоретичні положення і обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо реформування системи екологічних податків з урахуванням їх впливу на діяльність промислових підприємств України.

Автором проаналізовано вплив екологічних податків на діяльність промислових підприємств, розвинуто теоретичні і науково-практичні положення щодо реформування екологічної політики в Україні з урахуванням податкового чинника.

На основі моделі податкового екологічного регулювання діяльності промислових підприємств обґрунтувано необхідність поступового підвищення ставки збору за забруднення атмосферного повітря і визначено доцільні межі такого підвищення.