Ви є тут

Цикл наукових праць “Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг з метою реконструкції та прогнозування наслідків радіаційної аварії”


Номер роботи - P 39 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Бондарьков М.Д., Гаргер Є.К., Дикий М.П., Дрозд І.П., Желтоножська М.В., Іванов Ю.О., Липська А.І., Маслюк, В.Т., Парлаг О.О., Талерко М.М.

 

Представлений Інститутом ядерних досліджень НАН України

 

Цикл наукових праць складається з 7 монографій і 335 статей.

 

Створено основи нової методології моніторингу геобіоценозів, виробничого середовища та персоналу з урахуванням вимог до радіаційного захисту з застосуванням прикладних ядерно-фізичних, радіоекологічних та радіобіологічних досліджень для вирішення широкого спектру задач в екології, біології, сільгоспрадіології, геохімії та фізиці твердого тіла.

Цикл наукових праць містить піонерні розробки нових методів радіоекологічного моніторингу природних та урбанізованих систем на різних стадіях радіаційної аварії, у тому числі методи моделювання атмосферного переносу та осідання радіонуклідів, вимірювань вмісту 90Sr, 238-240Pui241Amв різних середовищах без застосування радіохімічного аналізу, метод прижиттєвого визначення вмісту 90Srта 137Csв організмі ссавців у стаціонарній та мобільній реалізації. Ці методи не мають аналогів у світовій практиці. Вивчено просторовий та вертикальний розподіли радіонуклідів в ґрунтах Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ), визначено параметри вертикальної міграції 90Sr, 137Сs, 238-240Puта 241Am, розраховано ефективні та біологічні періоди напівочищення для різних типів грунтів у тому числі за умов сільськогосподарської діяльності.

Досліджено особливості кінетики основних дозоутворюючих радіонуклідів в організмі ссавців в натурних та лабораторних умовах, оцінено дозові навантаження на біоту ЧЗВ. Розроблено методологію моніторингу індивідуальної радіорезистентності людини. Виявлено особливості радіоактивного забруднення урбанізованого ландшафту. Отримано низку фундаментальних результатів стосовно можливості трансмутації довгоживучих ізотопів в короткоживучі при використанні високоінтенсивного впливу нейтронів, електронів і γ-випромінювання. Здійснено моніторинг гірських районів Карпат з використанням природних та антропогенних ізотопних міток.

Розробки широко використовувались вподовж 26 років при проведенні як польових досліджень на радіаційно забруднених територіях, так і в лабораторних умовах в установах НАН України та університетських центрах, а також на проммайданчиках ЧАЕС та на ПУАЕС.

 

Кількість публікацій: 342, в т.ч. в 7 монографій, 264 статті у реферованих журналах (в т.ч. 53 зарубіжних). Загальний індекс цитування публікацій складає  387(згідно баз даних Scopus), h-індек = 26. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 авторськими свідоцтвами та  патентами.  За даною тематикою захищено 4 докторських 4 кандидатських дисертації. 

Громадське обговорення циклу наукових праць відбулося 24 липня 2013 року  на засіданні Проблемної вченої ради УкрНДІСГР НУБіП України.