Ви є тут

Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції"


Номер роботи - M 107 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Проницаемость митохондриальных мембран как новая мишень кардиопротекции"


Авторы:Гошовская Ю.В., Коркач Ю.П., Черная С.В


 


А seriesofthework"Mitochondrial Permeability Transition as New Target for Cardioprotection"


Authors: Goshovska Yu.V., Korkach Yu.P., Chorna S.V.


 

Автори:Гошовська Ю.В., к.б.н.,  Коркач Ю.П., к.б.н.,  Чорна С.В., к.б.н.

 

Представлений Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

 

Мета- вивчення молекулярних та біохімічних механізмів проникності мітохондріальних мембран і запобігання її утворення за допомогою різних видів кардіопротекції.

Авторами отримано низку результатів стосовно фізіологічного значення процесів ендогенного роз’єднання окисного фосфорилювання та внеску різних шляхів синтезу оксиду азоту та активних форм кисню в регуляцію проникності цілісності мітохондріальних мембран.

Створено основи для корекції порушень функції серця за умов окисного стресу шляхом впливу на зміну проникності мітохондріальних мембран, викликану утворенням мітохондріальних пор перемінної проникності.

Запропоновано нові підходи корекції порушень функції серця за допомогою фізіологічного (у вигляді помірних фізичних навантажень) і фармакологічного прекондиціювання (за допомогою препарату рослинного походження, що містить екдистерон).

Результати циклу мають значення для практичної медицини, що займається профілактикою та лікуванням хвороб серця у осіб похилого віку, після перенесення інфарктів, інсультів і супутніх патологій, що супроводжуються дисфункцією міокарда.

 

Кількість публікацій: 124,в т.ч. за темою роботи38 статей (10 у зарубіжних виданнях), 10 тез доповідей, сумарна кількість посилань 9 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 4, отримано 1 патент.