Ви є тут

Цикл наукових праць "Проблеми юрисдикції Суду Європейського Союзу"


Номер роботи - M 61 ПОДАНА

Автори:


Цикл научных работ «Проблемы юрисдикции Суда Европейського Союза».Комарова Т.В. Аseriesof the works «Theproblems ofJurisdiction of the Court of Justice of the European Union».Komarova T. V. 


 

Автор: Комарова Т.В., к.ю.н.

 

Представлений Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого

 

Автором проведено комплексний аналіз юрисдикції Суду Європейського Союзу (Суду ЄС) на підставі його практики, наведено класифікацію й виявлено вплив діяльності Суду ЄС на інтеграційний правопорядок.   

Досліджено механізми судового захисту в межах ЄС, яке ґрунтується на вивченні широкої практики Суду ЄС й підводить теоретичну базу для вивчення проблем діяльності судових органів ЄС і всієї інституційної системи Союзу.

Результати роботи можуть бути використані при розробці міжнародних актів за участю України та ЄС, а також у процесі адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу у відповідності до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами та Україною .

 

Кількість публікацій:    42 наукові  публікації,в т.ч. 2 монографії (1 одноосібна), 15  статей,  26 тез доповідей.