Ви є тут

Цикл наукових праць «Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні»


Номер роботи - M 84 ПОДАНА

Автор: Шеверєва В.Є., к.ю.н.

Представлений Національним університетом "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Цикл наукових праць складається з монографії, 8 наукових статей і 14 тез доповідей, опублікованих протягом 2006–2012 років.

Метою праці є дослідження передвиборної агітації як комплексної багатоелементної категорії науки конституційного права та політико-правового феномену, її сутності, змістовним характеристикам, еволюції, специфіці правового регулювання в Україні та за кордоном, розкриттю обмежень, форм і засобів її проведення, а також розв’язанню проблем інституту передвиборної агітації у виборчому праві; формулювання комплексу пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання передвиборної агітації в Україні.

 Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо розкриття правової природи передвиборної агітації як стадії виборчого процесу, інституту виборчого права, правомочності суб’єктивного виборчого права, різновиду соціальної діяльності та складової частини політичної агітації.

Вперше запропоновано критерії розмежування передвиборної агітації і інформування виборців; розроблені нові підходи щодо уніфікації правового регулювання форм передвиборної агітації з різних видів виборів в Україні; отримано низку фундаментальних результатів щодо законодавчого розмежування форм  і засобів передвиборної агітації, щодо використання сучасних комунікативних технологій у процесі передвиборної агітації та включення відносин у цій сфері в орбіту правового регулювання. Запропоновано нові підходи щодо структури передвиборної агітації як комплексної багатоелементної наукової категорії, особливо як юридичної конструкції.

Кількість публікацій: 23.