Ви є тут

Цикл наукових праць "Проблема біорізноманіття перлівницевих (mollusca, bivalvia, unionidae) в умовах антропогенної трансформації гідроценозів України"


Номер роботи - M 47 ПОДАНА

Автори:

Цикл научных работ "Проблема биоразнообразия перловицевых (mollusca, bivalvia, unionidae) в условиях антропогенной трансформации гідроценозов Украины"


Авторы: Васильева Л.А., Пампура М.М.


 


А series of the work "The problem of unionidae (mollusca, bivalvia, unionidae) biodiversity under hydroceonosis antropogenic transformation in Ukraine"


Authors: Vasilyeva L.A., Pampura M.M.


 

Автори: Васільєва  Л.А., к.б.н., Пампура М.М.

Представлений  Житомирським державним університетом імені Івана Франка

 

Цикл наукових праць складається з 29 наукових статей.

 Метою циклу було співставлення морфологічних та генетичних меж видів родини перлівницевих та встановлення тенденцій змін поширення і популяційної структури видів Unionidae фауни України в умовах антропогенної трансформації гідроценозів.

Проведено комплексне дослідження молюсків родини Unionidae в Україні, виконане з використанням алозимів як ведучих генотипових ознак. Підтверджено адекватність широкої концепції виду, згідно якої у фауні України представлено шість аборигенних видів та один адвентивний. Встановлено, що найефективнішою морфологічною діагностичною ознакою перлівницевих є верхівкова скульптура черепашки.

Проведено  дослідження зміни поширення та структури поселень представників родини Unionidae в Україні. Описано розширення ареалу адвентивним видом Sinanodonta woodiana, який був уперше знайдений у рівнинному Закарпатті.

Показано, що гермафродитизм у палеарктичних представників родини – явище достатньо звичайне, властиве кожному із досліджених видів

Кількість публікацій: 43.