Ви є тут

Цикл наукових праць "Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні"


Номер роботи - M 97 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Правовое регулирование мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"


Автор: Дейнега М.А.


 


А series of the work "Legal regulation of amelioration of agricultural lands in Ukraine"


Author: Deinega M.A


 

Автор: Дейнега М.А., к.ю.н.

 

 Представлений Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Створено основи правового регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Обґрунтовано належність правових норм, що регулюють відносини у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення, до субінституту правового інституту охорони довкілля у сільському господарстві аграрного права України і виділено предмет правового регулювання зазначеного субінституту; сформульовано понятійно-категорійний апарат – введено до наукового обігу поняття «агромеліоративні відносини», «агромеліоративне законодавство» і запропоновано їх визначення, удосконалено визначення поняття «меліорація земель сільськогосподарського призначення».

Запропоновано нові підходи щодо систематизації правових аспектів процедури проведення меліорації земель сільськогосподарського призначення, у результаті чого виокремлено стадії:підготовчі роботи, розроблення проектно-кошторисної документації і безпосереднє виконання робіт з меліорації; особливостей укладання, виконання і припинення договорів на проведення меліорації земель сільськогосподарського призначення, що дозволило дійти висновку про комплексне регулювання договірних відносин у цій сфері нормами цивільного, господарського та аграрного права; екологічну спрямованість цих договорів, що обумовлене об’єктами, видами та особливостями меліорації земель сільськогосподарського призначення; особливостей застосування юридичної відповідальності у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення.

Кількість публікацій: 18, в т.ч. 8 статей.