Ви є тут

Цикл наукових праць «Особливості біотичного потенціалу лісових екосистем України та його вплив на зміни клімату»


Номер роботи - P 48 ПОДАНА

 

Автори:

Лакида П.І., Пастернак В.П., Макарчук Я.І., Лицур І.М., Гірс О.А., Миклуш С.І., Костюченко Ю.В., Василишин Р.Д., Білоус А.М.

 

Представлений Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Цикл наукових праць складається з 35 монографій, 24 підручників та довідників, 183 статей.

 

На засадах системного підходу опрацювано теоретико-методологічні засади, методичні прийоми і результати пасивного експерименту.

Отримано низку фундаментальних результатів формування фітомаси дерев і деревостанів головних лісотвірних деревних порід України та депонованого в ній вуглецю, а також моніторингу стану довкілля й основних потоків парникових газів. За допомогою дистанційних методів зондування Землі розроблено систему ідентифікації лісових масивів та оцінки їх біотичного потенціалу. Теоретично обґрунтована та математично реалізована модель сталого лісокористування. За різними сценаріями прогностично опрацьована роль лісових екосистем в пом’якшенні кліматичних змін та запропоновані основні напрями адаптації лісового господарства до них. Запропоновано економічну оцінку біотичного потенціалу лісових екосистем та напрями переходу лісокористування на засади сталого розвитку.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в галузі лісової таксації та лісовпорядкування – основи інформаційного забезпечення стану біотичного потенціалу лісів України, полісценарного прогнозу його динаміки в залежності від антропогенного впливу на лісові ценози та екологічних чинників довкілля з формулюванням лісополітичних, лісівничих, екологічних, економічних та соціальних механізмів регулювання пом’якшення глобальних змін клімату.

Практична значимість роботи полягає у створенні системи нормативно- інформаційного забезпечення (математичні моделі, нормативні таблиці, діаграми, сценарії тощо) оцінки комплексу параметрів, які характеризують стан та динаміку біотичного потенціалу лісів України з реалізацією їх у системі лісогосподарських підприємств Державного агентства лісових ресурсів України, проектних підприємств Виробничого об’єднання «Укрдержліспроект», наукових установ та вищих навчальних закладів країни.

 

 Отримано 3 патенти. За даною тематикою захищено 5 докторських 26 кандидатських дисертацій.