Ви є тут

Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання"


Номер роботи - M 19 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Организация управления интеграционным развитием субъектов хозяйствованияПилипенко А.А.Organization of economic entities integration development managementPylypenko А.А.


Автор: Пилипенко А.А.

Представлений Харківським національним економічним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 74 наукові праці, в т.ч. 6 монографій (2 - одноосібні), 68 статей.

Автором обґрунтовано зміну парадигми і концепцію інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання. Визначено предметно-змістовний взаємозв’язок дефініцій понятійно-категоріального апарату. Доведено інтеграційне підґрунтя процесів розвитку підприємств машинобудування. Розроблено методичний підхід щодо інституціональної регламентації процесів й взаємин між інтегрованими суб’єктами. Визначено варіанти організації впровадження механізму управління інтеграційним розвитком та його архітектурно-структурної побудови.

Обґрунтовано технологію розрахунку інтеграційного потенціалу. Розроблено рекомендації щодо трансформації існуючих концепцій стратегічного управління розвитком підприємств. Визначено особливості управління трансформаційними змінами в системі інтеграційного розвитку та обґрунтовано доцільність впровадження моделей кластерно-мережної взаємодії, вироблено підхід щодо формалізації ролей учасників інтегрованої цілісності

Використання розробок автора сприяє підвищенню ефективності узгодженого розвитку, досягненню високих результатів господарської діяльності й підтримці випереджаючого інтеграційного зростання вітчизняної економічної системи.