Ви є тут

Цикл наукових праць “Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості”


Номер роботи - M 20 ПОДАНА

Автори: Кречковська Г.В., к.т.н., Брухаль М.Б., к.ф.-м.н., Бабій Л.О., к.т.н.

Представлений Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України.

Цикл наукових праць складається з 48 наукових статей.

 Розроблено метод термоциклування зразків у водні, в лабораторних умовах змодельовано деградацію ряду теплотривких сталей, що дозволило врахувати вплив наводнювання на деградацію металу і зупинки технологічного процесу. Зафіксовано ефект неоднозначного впливу водню, абсорбованого сталями під час деградації, на ефективний поріг циклічної тріщиностійкості.

На основі ранжування комплексу механічних характеристик експлуатованих сталей за їх чутливістю до деградації показано доцільність використання для її оцінювання локальних параметрів механіки руйнування.

За результатами механічних випробувань на циклічну тріщиностійкість сталей парогонів після різної тривалості їх експлуатації та різної кількості зупинок технологічного процесу побудовано базові залежності, які зв’язують механічні та технологічні показники роботоздатності сталей. Їх використано під час розроблення методу оцінювання поточного технічного стану сталей з урахуванням їх багаторічної експлуатації за впливу високої температури та напружень, наводнювальних середовищ та зупинок технологічного процесу.

Цей метод покладено в основу галузевого нормативного документа, який діє з 2010 року. Результати циклу праць мають значення для забезпечення надійної експлуатації реакторів гідрокрекінгу нафти та парогонів ТЕС.

Кількість публікацій  за темою роботи  48 статей (3 у зарубіжних журналах), 2 тези доповідей, отримано патент, розроблено  нормативний документ. Загальна кількість посилань на публікації  складає 172 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.