Ви є тут

Цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу"


Номер роботи - M 93 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Оценка роли семенной жидкости в сохранении оплодотворяющей способности сперматозиодов в условиях радиационного воздействия"


Авторы: Кондратова Ю.А., Ватлицова О.С.


 


А series of scientific publications "Role of seminal plasma in preservation of sperm fertility under radiation impact"


Authors: Kondratova Yu.A., Vatlitsova O.S. 


 

Автори: Кондратова Ю.А., к.б.н., Ватліцова О.С. к.б.н.

 Представлений Державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

 Цикл наукових праць складається з 2 монографій, методичних рекомендацій і 9 статей.  

 Отримано низку фундаментальних результатів щодо дії іонізуючоїрадіації на сперматозоїди, яйцеклітини, сім'яну рідину і процес запліднення за умов тотального і локального опромінення тварин в експерименті, а також при довготривалому проживанні населення на радіоактивно забруднених територіях України.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати прорадіостимулюючу дію низьких доз іонізуючої радіації на процес овуляції, рухливість сперматозоїдів та утворення потомства у експериментальних тварин;  про вплив іонізуючого випромінювання на якісні та кількісні зміни компонентного складу сім'яної рідини та її радіопротекторні властивості; 3) дозові закономірності розвитку патологічних станів сім'яної рідини і сперматозоїдів в спермі чоловіків, що проживають на радіоактивно забруднених територіях.

Запропоновано нові підходи для ранньої діагностики розвитку порушень статевої системи у чоловіків шляхом визначення активності акросомальних ферментів сім'яної рідини та комплексного показника фертильності та довготривалого зберігання сперми людини в лабораторних умовах.

Результати циклу мають значення для теоретичної  і прикладної радіобіології, андрології, репродуктології та радіаційної медицини

 Кількість публікацій: 35, в т.ч. за тенмою роботи 2 монографії, 9 статей, 16 тез доповідей, отримано 2 патенти.