Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як базові сполуки для люмінесцентних випромінювачів широкого спектру дії"


Номер роботи - M 74 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ овые лантанидсодержащие комплексы с ациклическими и макроциклическими лигандами как базовые соединения для люминесцентных излучателей широкого спектра действия"


Авторы: Смола С.С., Семенишин Н.Н., Снурникова О.В.


 


А series of the work "new lanthanide-containing complexes with acyclic and macrocyclic ligands as a basic compounds for luminescent emitters with wide range of functions"


Authors: Smola S.S., Semenishyn M.M, Snurnikova O.V.


 

Автори: Смола С.С., к.х.н., Семенішин М.М., к.х.н., Снурнікова О.В., к.х.н.

 Представлений Фізико-хімічним інститутом ім. О.В.Богатського НАН України

 Цикл наукових праць складається з 22 наукових статей.

Розроблені підходи спрямованого синтезу нових комплексних сполук лантанідів з високими люмінесцентними характеристиками.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо люмінесцентних характеристик гомо- та гетероядерних (f-p, f-d, f-f) комплексів лантанідів з амінополікарбоновими кислотами, калікс[4]аренами та порфіринами, модифікованими додатковими координуючими фрагментами, у розчинах та твердому стані.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо закономірностей змін спектрально-люмінесцентних властивостей лантанідвмісних сполук у видимій та ближній ІЧ-області в залежності від складу та будови сенсибілізуючої частини комплексу.

Авторами здійснено постановку нових задач щодо використання переваг комбінації кількох координаційних центрів лігандів для отримання поліядерних комплексів зі стабільними люмінесцентними характеристиками.

Результати циклу робіт мають значення при вирішенні прикладних задач, пов’язаних зі створенням випромінюючих сполук та матеріалів для біомедичних маркерів та оптичних приладів.

 Кількість публікацій: 100, в т.ч. за темою роботи 22 статті (13 зарубіжних журналах), 27 тез доповідей. Загальний індекс цитування публікацій складає 18 (згідно баз даних Scopus), h-індек = 6.