Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині"


Номер роботи - M 56

Автори:

Новые биологически активные полимерные материалы для применения в медицине

Кулеш Д.В.

New bioactive polymeric materials for application in medicine

Kulyesh D.V.

Автори: Кулєш Д.В.

Представлений Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Кількість публікацій: 24 наукові публікації, в т.ч. 7 статей, 17 тез доповідей

Авторами створено нові біологічно активні полімерні матеріали на основі сітчастого поліуретану, поліакриламідного гелю з пролонгованою дією нестероїдного протизапального та протитуберкульозного препаратів.

Отримано біологічно активні полімерні матеріали на основі сітчастого поліуретану, поліакриламідного гелю з пролонгованою дією нестероїдного протизапального та протитуберкульозного препаратів. Розроблено методику визначення динаміки вивільнення нерозчинної лікарської речовини з полімерного імплантата in vivo, на прикладі піроксикаму. Показано, що при імплантації в організм експериментальних тварин поліуретанові зразки з піроксикамом сприяють зменшенню виразності клітинних реакцій в оточуючих тканинах, знижують рівень активності кислої та лужної фосфатаз, мають антипроліферативну активність, а також інгібують місцевий процес судиноутворення. Встановлено, що ізоніазид пролонговано вивільняється з сітчастого поліуретану протягом тривалого часу, стимулюючи макрофагальні елементи на всіх етапах асептичного запалення.

Розроблено методику насичення поліакриламідного гелю, модифікованого полівінілпіролідоном, протитуберкульозним препаратом, вивчена динаміка вивільнення ізоніазиду in vitro. Проведено модифікацію методу тканинної культури, за допомогою якого визначена ступінь токсичності гідрогелевих матеріалів.

Розроблено комплексну систему медико-біологічних методів, що дала змогу оцінити біологічну активність, біосумісність та ефективність імплантаційних полімерних матеріалів. Показано, що полімерні матеріали з піроксикамом та ізоніазидом біосумісні і нетоксичні та можуть бути рекомендовані для проведення клінічних випробувань.