Ви є тут

Цикл наукових праць «Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем»


Номер роботи - M 7 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ «Нейтронная диагностика функциональных жидкостных наносистем»


Авторы:


Кизима Е.А., Петренко В.И. и Тропин Т.В.


 


 А series of works «Neutron diagnostic of functional liquid nanosystems»


Authors:


Kyzyma O.A., Petrenko V.I. and Tropin T.V.


 

Автори: Кизим О.А.,к.ф.-м.н., Петренко В.І, к.ф.-м.н., Тропін Т.В, к.ф.-м.н.

 Представлений  Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 Цикл наукових праць складається з 49 наукових статей, з  них  36 робіт знаходиться в базах даних SCImago та Scopus. h індекс-6.

 Цикл наукових робіт присвячений вирішенню актуального питання структурного опису складних функціональних рідинних наносистем з керованими властивостями для подальшого використання їх в сучасній медицині. Проаналізовано ефективність стабілізації наночастинок магнетиту в ферофлюїдах різними монокарбоновими кислотами.

Визначена концентрація неадсорбованої поверхнево-активної речовини в об’ємі водних магнітних рідинних систем.

Отримані результати стали науковою основою для вдосконалення процедури синтезу високостабільних магнітних рідинних систем. Виконано дослідження кінетичних явищ у рідинних сумішах С60/N-метилпірролідон з водою та толуолом, знайдено ефект реорганізації кластерного стану при зміні полярності системи. Показано, що даний ефект має критичний характер та спостерігається, коли об’ємна частка доданого розчинника перевищує 40%. У рамках кінетичної теорії утворення та росту кластерів фулеренів С60 у рідинних системах описана агрегація та пов’язані з нею ефекти немонотонної розчинності.

Результати дослідження рідинних систем з фулеренами є першим кроком для отримання монодисперсних мономерних водних рідинних систем фулеренів, що значно розширить та спростить використання фулеренів у біомедицині.