Ви є тут

Цикл наукових праць "Нерівноважні процеси структуроутворення в опромінюваних кристалічних системах"


Номер роботи - M 72 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:Цикл научных работ  "Неравновесные процессы структурообразования в облучаемых кристаллических системах"


Автор: Харченко В.О.


 


А series of the work  "Nonequilibrium pattern formation processes in irradiated crystal systems"


Author: Kharchenko V.O.


 

Автор: Харченко В.О., к.ф.-м.н.

 

Представлений Інститутом прикладної фізики НАН України

 Цикл наукових праць складається з монографії і 12  статей.

Цикл наукових праць присвячено розвиненню послідовного опису мікроструктурних перетворень у системах кристалічного типу, що перебувають у сильно нерівноважних умовах, викликаних дією опромінення.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо подальшого розвинення теорії структуроутворення, мікроструктурних перетворень, фазового розшарування та зміни морфології поверхонь при взаємодії потоків високоенергетичних частинок (електронів, іонів) з речовиною.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо впливу потоку опромінення на процеси структуроутворення в однокомпонентних та бінарних кристалічних матеріалах, впливу другорядних харакетристик іонного пучка: інтенсивності флуктуацій кута розпорошення та радіусу їх кореляцій у процесах структуроутворення при іонному розпорошенні; впливу інтенсивності флуктуацій дифузійного потоку адсорбату на процеси вирощування пірамідальних структур при епітаксії.

Результати циклу можуть бути використані для аналізу стійкості матеріалів та прогнозування їх поведінки на макроскопічному рівні де реалізуються процеси розпухання, утворення механічних дефектів типу тріщин, тощо.

Кількість публікацій: 45, в т.ч. за темою роботи  монографія, 12 статей (5 у зарубіжних журналах). Загальний індекс цитування  публікацій складає 30 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 4