Ви є тут

Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"


Номер роботи - P 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научныхработ "Нелинейныеволны исолитонывфизикеконденсированных сред"


Авторы:


Белоколос Е.Д., Брижик Л.С., Голод П.И., Золотарюк А.В., Золотарюк Я.А., Иванов Б.А., Кившарь Ю.С., Ковалев А.С., Колежук А.К., Ямпольский В.А.


 


Аseriesof  papers"Nonlinear waves and solitons in condensed matter physics"


Authors:


Belokolos E.D., Brizhik L.S.,


HolodP.I., ZolotaryukO.V., ZolotaryukYa.O., IvanovB.I., KivsharYu.S., KovalevO.S., KolezhukO.K., YampolskyV.O.


 

Автори:

Білоколос Є.Д., Брижик Л.С., Голод П.І., Золотарюк О.В., Золотарюк Я.О., Іванов Б.О., Ківшар Ю.С., Ковальов О.С., Колежук О.К., Ямпольський В.О.

 

Представлений Інститутом магнетизму НАН та МОНмолодьспорт України.

 

Цикл наукових праць складається з 3 монографій і 88 наукових статей, опублікованих протягом 37років.

Мета роботи - розвиток фізики нелінійних явищ у нелінійній оптиці, фотонних матеріалах, магнітних та молекулярних системах, металах.

Створено основи фізики солітонів у нелінійних системах,розоблено новий метод керування рухом топологічних солітонів. Вивчено нові нелінійні явища у магнітних системах; побудовано теорію спінових нематиків;встановлено необхідні умови для появи напрямленого руху солітонів.

Розвинуто фізику нелінійної динаміки магнітних систем та оптичних волокон, магноніку, спінтроніку та фізику молекулярних солітонів, фізику нелінійних та регульованих фотонних приладів.

Розроблено метод орбіт в теорії нелінійних рівнянь, теорію хіральних фаз в квантових магнетиках, теорію нелінійних механізмів транспорту енергії та зарядів у макромолекулах.

Передбачено декілька новітніх типів солітонних хвиль у нелінійній оптиці, дослідженобіфуркаційне виникнення квазісолітонних станів, обгрунтувано макроскопічний закон Фур’є на мікроскопічному рівні, розвинуто теорію солітонів у ланцюжках.

Результати циклу мають фундаментальне значення для теоретичної фізики, фізики нелінійних систем, фізики магнетиків, біофізики, медицини, фізики оточуючого середовища, а також мають прикладне значення для мікро- та наноелектроніки, спінтроніки, оптоелектроніки та оптоволоконних систем комунікацій.

Результати досліджень викладено в 4 монографіях, 92 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 88 зарубіжних), сумарна кількість  посилань на публікації авторів(згідно з базою Thomson ISI) складає 7150, h-індекс = 40. За даною тематикою захищено 14 докторських і 36 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої  ради  Інституту теоретичної фізики  ім. О.І.Ахієзера ННЦ ХФТІ  6 вересня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Академічна, 1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.