Ви є тут

Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"


Номер роботи - P 1 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори: 

Білоколос Є.Д., Брижик Л.С., Голод П.І., Золотарюк О.В., Золотарюк Я.О., Іванов Б.О., Ківшар Ю.С., Ковальов О.С., Колежук О.К., Ямпольський В.О.

Представлений Інститутом магнетизму НАН та МОН України.

 

Мета роботи - розвиток фізики нелінійних явищ у нелінійній оптиці, фотонних матеріалах, магнітних та молекулярних системах, металах.

Створено основи фізики солітонів у нелінійних системах, розоблено новий метод керування рухом топологічних солітонів. Вивчено нові нелінійні явища у магнітних системах; побудовано теорію спінових нематиків; встановлено необхідні умови для появи напрямленого руху солітонів.

Розвинуто фізику нелінійної динаміки магнітних систем та оптичних волокон, магноніку, спінтроніку та фізику молекулярних солітонів, фізику нелінійних та регульованих фотонних приладів, запропонована нова система надшвидкого магнітного запису інформації. Розроблено метод орбіт в теорії нелінійних рівнянь, теорію хіральних фаз в квантових магнетиках, теорію нелінійних механізмів транспорту енергії та зарядів у макромолекулах.

Авторами передбачено декілька новітніх типів солітонних хвиль у нелінійній оптиці, досліджено біфуркаційне виникнення квазісолітонних станів, обґрунтовано макроскопічний закон Фур’є на мікроскопічному рівні, розвинуто теорію солітонів у ланцюжках.

Результати циклу мають фундаментальне значення для теоретичної фізики, фізики нелінійних систем, фізики магнетиків, біофізики, медицини, фізики навколишнього середовища, а також прикладне значення для мікро- та наноелектроніки, спінтроніки, оптоелектроніки та оптоволоконних систем комунікацій.

Кількість публікацій: 110, в т.ч. 4 монографії, 3 розділи у колективних монографіях, 6 оглядів. Загальна кількість посилань на публікації авторів 9080 (згідно з базою Web of Science), h-індекс=44.

За даною тематикою захищено 15 докторських і 37 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулоя 17 вересня 2013 року   на розширеному  засіданні Вченої ради Інституту фізики НАН України.