Ви є тут

Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності"


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ «Научные основы энергосбережения средствами электропривода на базе использования методов теории мгновенной мощности»


Авторы: Калинов Андрей Петрович, Огарь Вита Александровна, Ромашихин Юрий Владимирович, Мамчур Дмитрий Григорьевич


 


 A series of the work “The scientific principles of energy saving by means of electric drive on the basis of instantaneous power theory”


Authors: Kalinov Andrii Petrovych, Ogar Vita Olexandrivna, Romashihin Iurii Volodymyrovych, Mamchur Dmytro Hryhorovych


 

Автори: Калінов А.П., к.т.н., Огарь В.О., к.т.н., Ромашихін Ю.В., к.т.н., Мамчур Д.Г. к.т.н.

 Представлений Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

 

Цикл наукових праць складається з  монографії, 37  статей.

Створено основи методів теорії миттєвої потужності для ідентифікації параметрів, оцінки технічного стану, діагностики та аналізу електромеханічних систем з електроприводом змінного струму, які та направлені на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації систем, побудованих на базі електромеханічних перетворювачів змінного струму.

Розроблено методи аналізу нелінійних електричних кіл на базі рівнянь балансу складових миттєвої потужності.

Запропоновано нові підходи у ідентифікації електромагнітних та енергетичних параметрів асинхронних  двигунів (АД) на основі рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності на джерелі живлення та елементах схем заміщення з урахуванням нелінійностей,  у методиці діагностики та оцінювання поточного технічного стану асинхронних двигунів за аналізом частотного спектру електричних сигналів та інтегральних характеристик споживаної трифазним АД потужності, який формалізовано у вигляді логічних правил для визначення дефектів та пошкоджень.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач аналізу впливу параметрів мережі живлення на результати діагностики АД та аналізу режимів роботи АД з урахуванням наявності нелінійних елементів і вихрових струмів.

Результати циклу мають значення для вирішення проблеми енергозбереження та мінімізації видатків на обслуговування електромеханічного обладнання.

 Кількість публікацій: 42.