Ви є тут

Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні»


Номер роботи - M 31 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Круподьорова Т.А., к.б.н., Антоненко Л.О., к.т.н., Древаль К.Г.

Представлений Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Цикл наукових праць складається з  монографії і 35  статей.

Отримано низку фундаментальних результатів про особливості росту макроміцетів та синтез екзоферментів грибами в культурі, біологічну цінність й активність біомаси грибів та їх культуральної рідини. Відібрано види вищих грибів, перспективні для біотехнологічного застосування – конверсії відходів агропромислового комплексу (відходів олієекстракційної промисловості – шротів та жмихів; відходів макаронного та круп’яного виробництва − крупки; молочного виробництва − молочної сироватки) та оцінено можливість використання цих відходів в якості субстратів для культивування грибів з отриманням продуктів біоконверсії − біомаси та культуральної рідини грибів, багатих біологічно активними речовинами.

Встановлені антибактеріальні, антиоксидантні, противірусні, імуномодулювальні властивості біомаси грибів та їх культуральної рідини, а також здатність до сорбції ними важких металів й зниження рівня холестерину, свідчать про високий потенціал біологічно активних речовин грибів. Створено наукове підґрунтя впровадження інноваційних технологій отримання та використання грибної маси з метою виробництва на її основі асортименту нових, якісних функціональних продуктів харчування для внутрішнього ринку України та експорту, що засвідчує затверджена технічна документація та випробування дослідних зразків продукції.

Розроблено високоефективний спосіб отримання ферментних препаратів екзоцелюлаз, який завдяки елюції ферментів з субстрату культивування, вперше дозволяє отримати повний комплекс ензимів. Отримано із культуральної рідини базидіальних грибів 4 ензиматичні препарати целюлозолітичної дії з високим ступенем очищення. З огляду на високу стабільність до дії температури, рН, здатність до гідролізу супутників целюлози та активність компонентів целюлозолітичного комплексу, препарати з базидіальних грибів є більш ефективними для комплексної переробки лігноцелюлозної сировини порівняно з комерційними аналогами.

Запропоновано нові підходи та агенти для переробки відходів агропромислового комплексу та виробництва функціональних продуктів харчування. Результати мають значення для покращення структури харчування населення та вирішення ряду екологічних проблем, раціонального використання біоресурсів шляхом їх безвідходної переробки.

 Кількість публікацій: 158, з них за темою циклу – 98 (1 глава в колективній монографії, 35 статей (14 у закордонних журналах), отримано 8 патентів (1 патент на винахід , 7 патентів на корисну модель), 52 тези доповідей, 3 методичні рекомендації.