Ви є тут

Цикл наукових праць "Натурні дослідження дрібномасштабної структури морської поверхні дистанційними методами"


Номер роботи - M 17 ПОДАНА

Автори: Юровський Ю.Ю., к.ф.-м.н.,  Юровська М.В., к.ф.-м.н.

 

Представлений  Морським гідрофізичним інститутом НАН України.

Цикл наукових праць складається з  монографії, 12 наукових статей і 11 тез доповідей.

 Запропоновано нові методи дистанційного зондування морського середовища оптичними та радіофізичними методами. Розроблено і реалізовано новий підхід до оцінки спектрів коротких вітрових хвиль в натурних умовах за допомогою стереофотографування морської поверхні. Спектри, одержані стереофотограмметричним методом, використовуються для абсолютного калібрування спектрів ухилів, розрахованих по полю яскравості тих же ділянок зображень.

Показано, що встановлення зв'язку між потужністю зворотного розсіювання радіолокаційного сигналу та геометричними параметрами обвалень вітрових хвиль служить основою для вдосконалення радіолокаційних моделей морської поверхні, які в свою чергу можуть бути використані для вивчення фізичних процесів, пов'язаних з обваленням вітрових хвиль.

Результати циклу праць мають значення для теоретичного опису динаміки морської поверхні, створення моделей взаємодії системи океан-атмосфера, розробки та впровадження інноваційних методів аерокосмічного моніторингу океану.

 

Кількість публікацій: 24, в т.ч. монографія, 12 статей (в т.ч. 3 у зарубіжних журналах), 11 тез доповідей, загальна кількість посилань на публікації авторів – 12 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 2.