Ви є тут

Цикл наукових праць "Нанопорошкові матеріали та структури на їх основі для створення газосенсорних систем нового покоління"


Номер роботи - M 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Cередницький А.С., к.ф.-м.н.,  Лесюк Р.І., к.т.н

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Цикл наукових праць складається з 10 наукових статей.

Метою циклу наукових праць є розробка лазерних методів одержання та модифікації властивостей нанопорошкових металоокисних матеріалів і структур на їх основі, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та сенсорних характеристик для створення на їхній базі газових сенсорів нового покоління з високою швидкодією, чутливістю і селективністю.

Авторами вперше одержано нанопорошки ТіО2, ZnO та структури типу «ядро-оболонка» на їх основі методом лазерної абляції металічної мішені в газовому хімічно-активному середовищі. Встановлено фізичні закономірності процесів формування наночастинок металоокисів та одержані залежності дисперсного і фазового складів та їх структурних характеристик від просторово-часових характеристик лазерного випромінювання та технологічних параметрів хімічно-активного середовища.

Виявленоі фізико-хімічні закономірності формування адсорбційних електронних станів на поверхні вихідних та легованих нанопорошкових TiO2 та ZnO і структур на їх основі типу «ядро-оболонка» при адсорбції на них газів та виявлена висока чутливість смуг люмінесцентного свічення до типу адсорбованих молекул та їх концентрацій.

Запропоновано метод формування струмопровідних доріжок на алюмооксидній підкладці шляхом спікання наночастинок срібла в режимі фотоіндукованого нагріву підкладки імпульсним випромінюванням лазера. Встановлено характер залежності опору доріжок від енергії, тривалості та частоти слідування лазерних імпульсів. Запропоновано та розроблено технологію лазерного відпалу заданого шару наночастинок, що забезпечило значне зменшення часу спікання у порівнянні з відомими термічним методами.

Практична значимість полягає у розробці лабораторного макету газосенсорної системи, що дає змогу реєструвати та аналізувати газові суміші з високою чутливістю, селективністю та швидкодією.

 

Кількість публікацій: 73, в т.ч. 10 статей (4 у зарубіжних журналах), 23 тези доповідей. Загальний індекс цитування публікацій складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =2. Отримано 3 патенти.