Ви є тут

Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій"


Номер роботи - M 74 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Лук’яненко Т.В., к.х.н., Касьян О.І., к.х.н., Книш В.О.,к.х.н.

Представлений Українським державним хіміко-технологічним університетом

Цикл наукових праць складається з 4 розділів у 3-х монографіях і 32 наукових статей. Авторами створено основи  керованого синтезу оксидних електрокаталізаторів з прогнозованими складом і властивостями,  ветеринарних препаратів та екологічно безпечних технологій. Отримано низку фундаментальних результатів стосовно механізмів процесів, що протікають з участю оксигенвмісних радикалів. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в електрокаталізі, матеріалознавстві, розробці та впровадженні технологій малотоннажної хімії. Розроблено і впроваджено на підприємстві НВФ «Бровафарма» технологію промислового виробництва розчинів натрію гіпохлориту, які є основою сучасних ветеринарних препаратів. Результати циклу мають значення для теорії електрокаталізу, керованого синтезу нових матеріалів, промислового виробництва ветпрепаратів, гальванотехніки.

Кількість публікацій: 112, в т.ч. за темою роботи 4 розділи в 3 монографіях, 32 статі (16 - у зарубіжних журналах), 10 тез доповідей. Загальна  кількість посилань складає 102 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 6. Отримано 1 патент.