Ви є тут

Цикл наукових праць “Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів”


Номер роботи - M 27 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

 Автор: Касаткіна Л.О., к.б.н., Сівко Р.В., Крупко О.О.

 

Представлений Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Цикл наукових праць складається з  монографії, 15 наукових статей, 4 патентів України.

Мета роботи - з’ясування регуляторних механізмів, пов’язаних з роботою глутаматних транспортерів та пресинаптичних глутаматних рецепторів,що лежать в основі модуляції секреторного процесу (екзоцитозу).

Деталізовано механізми модуляції функціонування високоафінних глутаматних транспортерів, які забезпечують високу лабільність транспортного процесу в залежності від ліпідного оточення білкових молекул, потенціалу плазматичної мембрани, протонного електрохімічного градієнта синаптичних везикул.

Показано, що зниження вмісту мембранного холестеролу пригнічує вивільнення глутамату шляхом екзоцитозу з нервових закінчень та послаблює акумуляцію глутамату в тромбоцитах. Однак за певних станів (інсульт, гіпоксія черепно-мозкова травма) зниження вмісту мембранного холестеролу в нервових закінченнях головного мозку може мати нейропротекторний ефект і може лежати в основі позитивного впливу статинів (препаратів, що ефективно знижують рівень холестеролу, зокрема і в мозку) за цих умов.

Порівняльний аналіз процесу активного транспорту глутамату в тромбоцитах та ізольованих нервових закінченнях головного мозку свідчить про схожість процесу високоафінного Na+-залежного накопичення глутамату в тромбоцитах та ізольованих нервових закінченнях головного мозку, проте у механізмах вивільнення глутамату є суттєві відмінності. Встановлено, що екзоцитоз - єдиний шлях вивільнення глутамату з тромбоцитів.

Кількість публікацій: 46. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 41 (згідно баз даних Scopus).