Ви є тут

Цикл наукових праць "Модернізація системи охорони здоров’я в контексті забезпечення сталого розвитку України"


Номер роботи - M 84 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Модернизация системы здравоохранения в контексте обеспечения устойчивого развития Украины"


Авторы: Носулич Т.Н.


 


Аseriesof the work " Modernization of the healthcare system in the context of sustainable development in Ukraine "


Authors: Nosulich T.M


 

Автор: Носуліч Т.М., к.е.н.

 Представлений Державною установою "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Цикл наукових праць складається з 4 монографій, 8 наукових статей і 8 тез доповідей.

 

Створено основи для формування теорії та методології модернізації системи охорони здоров’я та розвитку ринку медичних послуг у контексті забезпечення сталого розвитку України.

Отримано низку фундаментальних результатів, що розкривають базові принципи, зміст та механізми модернізації системи охорони здоров’я в контексті забезпечення сталого розвитку.

Розроблено стратегію збалансування та підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я регіонів України через її модернізацію, запропоновано шляхи реформування організаційно-економічного механізму функціонування системи охорони здоров’я на різних рівнях; обґрунтовано першочергові заходи підвищення якості та доступності медичних послуг.

Результати циклу мають значення можуть бути використані органами влади різного рівня щодо визначення державної політики в галузі управління соціальною сферою, розробки державних та регіональних стратегій розвитку системи охорони здоров’я.

 

 Кількість публікацій:  20, в т.ч. в 4 монографії, 8 статей у реферованих журналах, 8 тез доповідей.