Ви є тут

Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач»


Номер роботи - M 72 ПОДАНА

Автори: Черненко В.П., к.ф.-м.н., Кобильська О.Б., к.ф.-м.н.

Представлений Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Цикл наукових праць складається з 4 колективних монографій і 26 наукових статей. Розроблено нові класи математичних моделей теплових та хвильових процесів у рухомому та нерухомому середовищах у вигляді нелокальних і крайових задач для рівнянь параболічного та гіперболічного типів, розв’язки яких використовуються під час проектування обладнання та технологічних процесів електроімпульсної, електропластичної обробки матеріалів.

Отримано низку фундаментальних результатів у галузі математичного моделювання хвильових та теплових процесів. Результати циклу є вагомим внеском у розвиток теорії математичного моделювання, теорію методів розв’язання та дослідження крайових і нелокальних задач для рівнянь математичної фізики. Отримані результати можуть бути використані для подальшої розробки загальної теорії математичного моделювання із залученням крайових і нелокальних задач.

Кількість публікацій: 65, в т.ч. за темою роботи 4 монографії, 26 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 35 тез доповідей.