Ви є тут

Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення"


Номер роботи - P 48 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цыкл научных работ «Механизмы функционирования органов пищеварительной системы»


Авторы:


Остапченко Л.И., Береговая Т.В., Поляченко Ю.В., Суходоля А.И., Толстанова А.Н., Фалалеева Т.М., Цвилиховский Н.И., Грищенко В.А., Калачнюк Л.Г.,  Любецкая Т.В.


 


А seriesof the work «Mechanisms оfunction of the gastrointestinal organs»


Authors:


Ostapchenko L.I., Beregova T.V., Polyachenko Y.V., Sukhodolia A.I., Tolstanova G.M., Falalyeyeva T.M., Tsvilikhovskii  M.I., Gryshchenko V. A.,Kalachnyuk L.G.,   Lyubetska T.V.


 

Автори:

 

Остапченко Л.І., Берегова Т.В., Поляченко Ю.В., Суходоля А.І., Толстанова Г.М., Фалалєєва Т.М., Цвіліховський М.І., Грищенко В.А., Калачнюк Л.Г., Любецька Т.В.

 

Представлений  Київським національним університетом імені Тараса Шевченко

 

 

Створено основи теорії центрального гальмування шлункової секреції за участю блукаючих нервів. Розроблена концепція ролі біогенних амінів в регуляції секреторної функції шлунка. Отримано низку фундаментальних результатів, що розкривають механізми нейро-гуморальної регуляції моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту.

Встановлено нові механізми впливу гастрину та холецистокінін/гастрин рецепторної системи на різні ланки функціонування системи травлення.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати стосовно молекулярно-біохімічних механізмів функціонування стрес-лімітуючої системи слизової оболонки травного тракту, біохімічних механізмів формування колострального імунітету у новонароджених і розвитку секреторних явищ при неонатальній ентеропатології, метаболічної адаптації організму новонароджених у поєднанні з функціональними змінами в системі органів травлення.

Результати циклу мають фундаментальне значення для розвитку сучасних уявлень про механізми функціонування органів системи травлення та розуміння механізмів її порушення.

Результати досліджень викладено у 749 публікаціях, в т.ч. в 9  монографіях, 2 енциклопедіях (окремі розділи),  15 підручниках і навчальних посібниках, 23 науково-практичних і методичних рекомендаціях та понад 700наукових працях (115 зарубіжних), в тому числі у реферованих журналах згідно баз даних Scopus 170. Загальний індекс цитування публікацій робот авторів складає 154 (згідно баз даних Scopus), h-індек =3. Отримано 47 авторських свідоцтв і патентів. За даною тематикою захищено 13 докторських та 39 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться на на засіданні Науково-координаційної ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 18 вересня 2012р, о 16. 00  в приміщенні малого конференц-залу Адміністративного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця ( м. Київ, бульвар Т. Шевченка 13, 4-й поверх).