Ви є тут

Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”


Номер роботи - P 17 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І.

Представлений Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН  України

Цикл наукових праць складається з 29 монографій і 357 наукових статей.Загальна кількість посилань на публікації авторів(згідно баиі даних SCOPUS)– 450.

 

Створено системнийінструментарій комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивні методи оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволило розвинути, теоретично узагальнити і з єдиних наукових позицій вирішити численні наукомісткі проблеми, пов'язані зі створенням якісно нових методів дослідження складних процесів та систем, стимулювати розвиток нових інтелектуальних інформаційних технологій та просувати розроблені в Україні оригінальні технології на міжнародний інформаційний ринок.

У галузі математичних методів штучного інтелекту розроблено нові оптимізаційні методи розв’язання задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів, у тому числі методи проектування їх оптимальних структур для виконання завдань з певного класу. Розроблено унікальну інформаційну технологію для моделювання та вивчення української жестової мови.

Результати циклу мають значення для вирішення проблем, що  виникають, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні  інтелектуальних робототехнічних систем.

Кількість публікацій: 1320, в т.ч. 120 монографій, підручників та навчальних посібників, 1200 статей  у реферованих журналах (в т.ч. 200 у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 100 авторськими свідоцтвами та  патентами. За даною тематикою захищено 25 докторських та 60 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 05 весресня 2013 року  на розширеному засіданні Вченої ради Інституту програмних систем  НАН України.