Ви є тут

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"


Номер роботи - P 36 ПОДАНА

Автори:


Цикл научных работ"Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов"Грицык В.В., Шевченко А.И.,  Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Cycle of  papers "Mathematical optimization techniques and intelligence computer technologies for modeling of complicated processes and systems depending on spatial forms of objects "Hrutsik V.V., Shevchenko A.I., Kiseleva E.M., Yakovlev S.V., Biduyk P.I., Gil’ M.I., Krak Yu.V., Kulyas A.I., Romanova T.E., Stetsyuk P.I.


Автори:

Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І.,

Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

 

Представлений  Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

      Цикл наукових праць включає результати теоретичних досліджень з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Фундаментальні наукові результати авторів є суттєвим внеском у розв’язання найважливіших прикладних задач створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, розпізнавання образів, робототехніки, геометричного проектування, керування космічними апаратами та маніпуляційними системами, аналізу й синтезу аудіо- і відеоінформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем покладені в основу вирішення прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм на замовлення міністерств і відомств України, а також отримали підтримку закордонних установ Європейського Союзу та США.

Цикл робіт об'єднує 27 монографій та 250 наукових статей (з них 110 статей - у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS.