Ви є тут

Цикл наукових праць «Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України»


Номер роботи - M 16 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Поливач К.А., к.г.н.

Представлений Інститутом географії НАН України.

Цикл наукових праць складається з монографії, 10 наукових статей, 7 тез доповідей та 3 карт.

Автором доопрацьовано понятійно-термінологічний апарат – запропоновано поняття “історико-культурні ресурси”, “історико-культурний потенціал” та “історико-культурний каркас”. Окреслено методичні принципи і вимоги до методики оцінювання культурної спадщини. Запропоновано методику оцінювання культурної спадщини ( КС), диференційована на регіональному і локальному рівнях. Розроблено методику оцінювання ступеня впливу КС на розвиток території, охарактеризовано сучасний стан і позначені основні проблеми використання та охорони культурної спадщини в Україні. З'ясовано та проаналізовано територіальні відмінності в рівнях забезпечення регіонів України об'єктами культурної спадщини. Проведено типізацію і рейтингову оцінку регіонів України за рівнем використання культурної спадщини. Проведено позиціювання регіонів України в рейтингах за показниками оцінки історико-культурного потенціалу та рівня його реалізації. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів збереження й використання КС в сучасних соціально-економічних умовах, сформовано основні першочергові напрями перспективного розвитку картографування КС. Розроблено концепцію створення тематичного атласу „Україна. Культурна та природна спадщина”, навчального курсу для вузів „Культурна й природна спадщина”.

Кількість публікацій: 38, в т.ч. за темою роботи одноосібна монографія, 10 статей, 12 тез доповідей.