Ви є тут

Цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики"


Номер роботи - M 87 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ "Конституционно-правовое обезпечение европейской межгосударственной интеграции: проблемы теории и практики"Автор: Волошин Ю.А. Aseries of the work"Constitutionally legal providing of european interstates integration: questions of theory and practice"Author:Voloshin Y.O


 

Автор: Волошин Ю.О., д.ю.н.

 

Представлений Маріупольським державним університетом.

 

Автором  обґрунтовано цілісну теоретичну модель та шляхи реалізації конституційно-правового забезпечення європейської міждержавної інтеграції, який має утвердитися, легалізуватися та  бути визнаним  як теоретико-методологічна та нормативна основи для подальшого розвитку й удосконалення курсу України на європейську міждержавну інтеграцію.

Створено основи для реалізації механізму конституційно-правового забезпечення європейської інтеграції. Отримано низку фундаментальних результатів, які були реалізовані під час проведення нормопроектної та експертно-правової роботи у Національному інституті стратегічних досліджень, Міністерстві юстиції України. Зокрема, при участі в розробленні проектів Законів України «Про зовнішні зносини», «Про Концепцію державної міграційної політики», під час експертної роботи в рамках програми «Hera», організованою Європейською організацією публічного права (м. Афіни) та в експертному комітеті з прав людини ООН.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач: обґрунтована необхідність формування комплексного системного підходу щодо пізнання явищ конституційно-правової дійсності, пов’язаних із міждержавної інтеграцією,  подальшої систематизації конституційно-правових досліджень в Україні.

Запропоновано нові підходи щодо вдосконалення системи чинного конституційного законодавства України, оновлення Конституції України, оптимізації форм, методів та засобів діяльності суб'єктів конституційного права з метою максимально повної реалізації ними своїх функцій і повноважень, встановлених Конституцією та законами України.

Кількість публікацій:     39 наукових публікацій ,в т.ч.  1 монграфія, 38 статей,