Ви є тут

Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань"


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Конструирование гидрогелей, привитых к пероксидированной полимерной поверхности, для биомедического использования.Тарнавчик И.Т.Design of hydrogels, grafted to the peroxidized polymer surface, for biomedical applicationsTarnavchyk I.T.


Автор: Тарнавчик І.Т.

Представлений Національним університетом "Львівська політехніка" (МОН України).

Кількість публікацій: 24 наукових праць, в т.ч. 23 статті, 2 тези доповідей, 2 патенти України.

Загальний індекс цитування робіт дорівнює 1,83

Автором комплексно досліджено процес синтезу нових гетерофункціональних поліпероксидів, використання яких забезпечує ефективне прищеплення полімерного каркасу гідрогелю до планарної полімерної поверхні.

Розроблено методику одержання нового пероксидовмісного мономеру–N-[(трет-бутилперокси),метил]акриламіду, особливості кополімеризації даного мономеру з октилметакрилатом, вивчено вплив умов кополімеризації на склад реакційноздатного гетерофункціонального кополімеру. На основі нового мономеру синтезовано гетеро­функціональні поліпероксиди, які забезпечують ефективну пероксидацію полімерної поверхні і подальше прищеплення функціональних мономерів у водному середовищі.

Розроблено спосіб одержання гідрогелів, полімерний каркас яких ковалентно прищеплений до поверхні, за конденсаційним механізмом формування полімерного каркасу. Запропоновано новий метод покращення механічних характеристик пористих гідрогелів не лише завдяки їх закріпленню на поверхні, а й через укріплення стінок пор.

Отримані результати можуть бути використані для розроблення нових гідрогелевих протиопікових пов’язок підвищеної міцності, катетерів з гідрогелевим покриттям, а також спеціальних гідрогелевих покрить для приладів, що контактують з кров’ю чи тканинами людського організму.