Ви є тут

Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин


Номер роботи - P 40 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Представлено  Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

 АвториПотебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.

Цикл наукових праць складається з 6 монографій і 126 наукових статей, 33 патентів, опублікованих протягом 20 років.

Створено основи для конструювання протипухлинних вакцин на основі різних технологій. Отримано низку фундаментальних результатів, які свідчать про можливість використання пухлинних антигенів для індукції довготривалої імунної відповіді.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з конструювання. доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Запропоновано нові підходи для створення протипухлинних вакцин другого покоління на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів.

Авторами вперше досліджено молекулярний профіль клітин раку шлунка як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання при проведенні вакцинотерапії хворих на дану патологію.

 Результати циклу робіт мають значення як для фундаментальної, так і для клінічної онкології.

Кількість публікацій: 132, в т.ч. 6 монографій, 126 статей (29 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1378 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 26. Отримано 33 патенти. За даною тематикою захищено 3 докторські, 9 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  23 вересня 2014 року о 14.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМНУ за адресою: м. Київ, Амосова,10. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.