Ви є тут

Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"


Номер роботи - P 25 ПОДАНА

Р25

Автори:

Гаращенко Ф.Г.,  Закусило О.К.,  Зайченко Ю.П.,  Качинський А.Б., 

Кириченко М.Ф.,  Коба О.В.,  Наконечний О.Г.,  Стоян В.А., 

Хіміч О.М.,  Черняк О.І. 

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка МОН України.

 

Цикл научных трудов "Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными та их применение"

Авторы: Гаращенко Ф.Г.,  Закусило О.К.,  Зайченко Ю.П.,  Качинский А.Б.,  Кириченко Н.Ф.,  Коба Е.В.,  Наконечный А.Г.,  Стоян В.А.,  Химич А.Н.,  Черняк А.И.

Оf series of work "Constructive theory for modeling, analysis and optimization of uncertain systems and its applications"

Authors: Garashchenko F.G.,  Zakusylo О.К.,  Zajchenko Yu.P.,  Kachinskyi А.B.,  Kyrychenko M.F.,  Koba O.V.,  Nakonechny А.G.,  Stoyan V.А.,  Khimich А.N.,  Chernyak А.I.

 

Цикл наукових праць включає результати теоретичних досліджень з вивчення складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації, оскільки моделі таких процесів містять неповноту даних про умови, в яких ці процеси протікають.

Авторами побудовано конструктивну теорію моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, як для детермінованих систем, так і для систем, де неповні дані є стохастичними. Розроблено нові інформаційні технології, методи, алгоритми та їх програмне забезпечення, у сукупності які є новим інструментарієм науково обґрунтованого розв'язування проблем неповних даних, що являється основними у багатьох напрямках наукових досліджень та у сучасній інженерній практиці.

Сфери ефективного застосування методології включають проблематику створення, структуризації та обґрунтування базових понять для оптимального конструювання математичних моделей і експертних систем; оптимізації методів, алгоритмів і програм. Розроблена методологія може бути використана для побудови і дослідження ефективності математичних моделей контролю та діагностики, прогнозування і оптимізації, розпізнавання образів та оцінювання оптимально агрегованих фазових станів; планування оптимальних експериментів та оптимальних стратегій керування і прийняття оптимальних рішень в ієрархічних системах керування складними процесами в реальному часі та в реальних умовах неповноти даних та знань.

Розроблено та впроваджено інформаційно-математичні технології в різних галузях льотно-космічного та гідроакустичного напрямків, оптимального проектування сучасних прискорюючо-фокусуючих систем та маніпуляційних роботів, в соціально-економічних та телекомунікаційних системах.

Про високий теоретичний рівень роботи свідчить 25 монографій, 16 підручників та навчальних посібників, препринтів та 234 наукові статті.