Ви є тут

Цикл наукових праць «Комплексне підвищення надійності та ефективності залізобетонних і кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпеки»


Номер роботи - M 70 ПОДАНА

Автори: Хохлін Д.О., к.т.н., Яцько О.В.

Представлений Київським національним університетом будівництва і архітектури

Цикл наукових праць складається з 19-ти наукових публікацій.

Метою досліджень є вирішення проблеми недостатньої сейсмостійкості існуючих залізобетонних і кам’яних будівель в Україні, зведених за застарілими нормами, а також розробка нових ефективних конструктивних рішень для сейсмостійких будівель, в т.ч. висотних. Наукова новизна досліджень полягає в класифікації характерних пошкоджень і дефектів будівель масових серій, які знаходяться в умовах просідаючих порід сейсмонебезпечних територій, а також розробці засад дослідження технічного стану таких будівель, в т.ч. їх розрахунку; дослідженні відповідності існуючих будівель масових серій вимогам нових державних будівельних норм України. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів для ефективного комплексного підвищення сейсмостійкості як існуючих, так і проектованих залізобетонних і кам’яних будівель.

Кількість публікацій: 19.