Ви є тут

Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах"


Номер роботи - M 68 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Панасенко С.В., к.ф.-м.н., Барабаш В.В.

Представлений Інститутом іоносфери НАН та МОН України.

Цикл наукових праць складається з 6 наукових статей і 8 доповідей і тез конференцій.

 Оцінено та проаналізовано параметри іоносферних збурень у спокійних умовах у характерні геофізичні періоди: весняне та осіннє рівнодення і зимове та літнє сонцестояння. Доведено, що в усі сезони в шарі F2 іоносфери проявлялося переважаюче квазіперіодичне коливання концентрації електронів з періодом 140 – 200 хв.

Хвильові процеси із зазначеними періодами властиві внутрішнім гравітаційним хвилям. Отримано низку фундаментальних результатів, що стосуються іоносферних збурень, викликаних сонячним затемненням.

Показано, що затемнення призвело до значної перебудови іоносфери. Воно супроводжувалося генерацією квазіперіодичних збурень з періодами 30 та 60 хв. Вперше отримано стійкий квазіперіодичний відгук іоносфери на дію потужного радіовипромінювання нагрівного стенду “Сура”, віддаленого на відстань близько 1000 км, що супроводжувався також висипанням електронів з радіаційних поясів Землі.

Результати циклу відповідають світовому рівню і мають фундаментальне та прикладне значення. Дозволяють суттєво розширити знання про іоносферні збурення, а також сприяють розвитку глобальних динамічних моделей іоносфери та атмосфери.

Кількість публікацій: 96, в т.ч. за темою роботи 6 статей, 14 тез доповідей. Загальна  кількість посилань на публікації  складає 7 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 2.