Ви є тут

Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"


Номер роботи - P 48 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Цикл научных работ "Информационно-эволюционная экономика и проблемы ее становления в Украине"Автор:ЧухноА.А. Рapers cycle"Іnformative-evolutional economy and problems of its becoming in Ukraine"Author:Chuhno F.F.


 

Автор:

Чухно А.А.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Автор п’ятитомного циклу праць обґрунтовує історичну перспективу розвитку економіки і суспільства, характеризує інформаційно-еволюційну економіку і шляхи її творення,  аргументує, що не може економічна політика базуватись тільки на теорії і практиці ринкової економіки.

Ґрунтовно проаналізовано обмеженість наукових уявлень і суспільної діяльності, що базуються на теорії й досвідові ринкової економіки. За результатами вивчення тенденцій світових економічних процесів зроблено висновок, що головним і найбільш продуктивним трендом сучасної суспільної динаміки є взаємодія індустріальної, ринкової та постіндустріальної інформаційної економіки.

Розроблено й представлено наукову теорію поєднання індустріального, ринкового і постіндустріального, інформаційного типів розвитку, запропоновано механізми такого поєднання, зокрема, через вдосконалення економічної політики держави. Відповідні концепти розглядаються в контексті аналізу змін в структурі виробництва і науково-технологічного переозброєння економіки Індії, Китаю та інших країн. Показано, що ігнорування нового технологічного способу виробництва спричинило неефективне використання Україною її науково-технічного, зокрема, кібернетичного і людського потенціалу, зумовило велику частину проблем вітчизняної соціально-економічної динаміки. 

Доведено, що в сучасному світі науково-технічний прогрес визначає зміст і якість нового інноваційного типу економічної динаміки, активно впливає на розвиток людини, структуру праці і культурно-технічний рівень працівників, забезпечує випереджувальний розвиток економіки, матеріалізацію і примноження інтелектуального капіталу як продуктивної сили.

   Теоретичні напрацювання автора закладають методологічну основу створення нового покоління підручників з економічної теорії з метою вдосконалення і підвищення якості підготовки фахівців для всіх галузей господарського комплексу країни.

Громадське обговорення роботи відбудеться  в  ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України 26 вересня 2011 року о 14 годині (зал засідань).