Ви є тут

Цикл наукових праць « Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України»


Номер роботи - M 40 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Битяк О.Ю. ,к.ю.н.

Представлений Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Цикл наукових праць складається з  монографій, 6 статей та 3 тез доповідей.

Розроблено основи розвитку електроенергетичного законодавства України. Отримано низку фундаментальних результатів з питань розвитку електроенергетичного комплексу.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в формуванні енергетичного законодавства та місця в ньому Електроенергетичного Кодексу. Запропоновано нові підходи систематизації електроенергетичного законодавства.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач в галузі паливно-енергетичного комплексу. Результати циклу мають значення для теоретичного та практичного їх застосування.

Кількість публікацій: 10, в т.ч. монографія, 6 статей, 3 тези доповідей.