Ви є тут

Цикл наукових праць "Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання"


Номер роботи - P 34 НАГОРОДЖЕНА

 

Р34

 

Автори:

Варбанець Л.Д., Здоровенко Г.М., Кнірель Ю.О., Захарова І.Я.,

Пирог Т.П., Яковлева Л.М., Грінберг Т.О.

 

Представлений Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

 

Цикл научных работ “Гликополимеры бактерий: закономерности структурной организации макромолекул, функционально-биологическая активность и аспекты практического использования”

Авторы: Варбанец Л.Д., Здоровенко Г.М., Книрель Ю.А., Захарова И.Я., Пирог Т.П., Яковлева Л.М., Гринберг Т.А.

Оf a series of works entitledBacterial glycopolymers: regularities in structural organization of macromolecules, functional-biological activities and aspects of practical applications”

Authors: Varbanets L.D., Zdorovenko G.M., Knirel Yu.A., Zakharova I.Ya.,

Pirog T.P., Yakovleva L.M.., Grinberg T.A.

 

Цикл наукових праць об’єднує 4 монографії та   151 статтю і містить узагальнені результати фундаментальних досліджень закономірностей структурної організації макромолекул бактеріальних глікополімерів і їх функціонально-біологічної активності, що важливо для вирішення ряду загальнобіологічних проблем.

         Виконано систематичні структурні дослідження (вивчено 110 штамів бактерій), виявлено закономірності будови ліпополісахаридів, встановлено консервативні для видів і варіюючи від штаму до штаму їх структурні особливості, ідентифіковано унікальні типи гетерогенності. З ідентифікованих 48 типів структур О-специфічних полісахаридів 46 описано вперше.

Запропоновано хімічно обґрунтовані класифікації досліджених видів бактерій для ідентифікації штамів і епідеміологічного моніторингу. Встановлено широкий спектр біологічної активності глікополімерів, розшифровано детермінанти їх імуномодулюючої дії, що може послужити основою для їх практичного використання. Селекціоновано штам Acinetobacter sp. – продуцент позаклітинного полісахариду – етаполан, розроблено технічні умови на його випуск.

Технологія одержання етаполану реалізована на Башкирському біохімічному комбінаті (м.Благовещенськ, Башкортостан, Росія), ВО «Ензим» (м. Ладижин Вінницької обл.), Трипільському біохімічному заводі (нині – ВАТ «Стиролбіотех», м. Обухів Київської обл.).

Результати фундаментальних досліджень визнані міжнародною науковою спільнотою (індекс цитування публікацій близько 1300). За темою роботи захищено 4 докторських і 7 кандидатських дисертацій, одержано 17 авторських свідоцтв і патентів.

Створено нормативно-технічну документацію, що засвідчує практичне використання досліджених глікополімерів.