Ви є тут

Цикл наукових праць "Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М26

Цикл наукових  праць "Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції"

 

Загородня С.Д., Демченко О.М.,

Шевчук В.О.

 

Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного

НАН України

 

     1 монографія, 31 стаття, 3 патенти

Представлений цикл наукових робіт охоплює результати досліджень функціональних  закономірностей вірус-клітинної взаємодії на моделі двох представників персистентних вірусів людини та віруса папіломи людини як основи для розробки діагностичних та лікарських засобів. Представлено результати пошуку специфічної антивірусної терапії, а саме, антивірусні препарати, специфічні імуноглобуліни, технології використання стовбурових клітин,  інтерферони та їх індуктори, як засоби боротьби з цими патогенами, а також розробка діагностики герпетичної та папіломавірусної інфекції. В результаті проведених досліджень на прикладі культури тканин видів роду Тирлич і клітинних ліній ембріональних гермінативних клітин миші виявлено основні тенденції каріотипічної еволюції досліджених культур in vitro.

Показано, що культивування in vitro тканин тирличів та ембріональних гернінативних клітин миші призводить до появи значної кількості поліплоїдних і анеуплоїдних клітин, а також хромосомних аберацій. Виявлено, що процеси перебудови рослинного і тваринного геному in vitro пов’язані з адаптацією клітин до умов ізольованого росту, мають невипадковий характер та подібні до змін, що відбуваються в природі.