Ви є тут

Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі»


Номер роботи - P 46 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: Волощук Ю.І., Іващенко Ю.М., Кручиненко В.Г., Таращук В.П., Черних М.С., Чурюмов К.І., Шульман Л.М.

Цикл складається з 9 монографій та 109 наукових статей, опублікованих за період 1969-2012 р. і присвячений дослідженню ансамблю малих тіл Сонячної системи (комет, астероїдів та метеорної речовини) як носіїв реліктової речовини, з якої 4.6 мільярдів років тому утворилося Сонце та оточуюючі його тіла – планети, їх супутники, малі тіла (комети, астероїди і метеороїди ), вивченню морфології, активності і хімічного складу комет, зв´язку кометної і метеорної речовини.

На підставі власних оригінальних спостережень отримано низку нових значимих наукових результатів: відкрито багато нових об´єктів ансамблю малих тіл Сонячної системи: 639 малих планет і 4040 метеорних потоків і асоціацій, 4 нові комети - 67Р/(Чурюмова-Герасименко), 74Р/Смирнової-Черниха, 101Р/Черниха і одну довгоперіодичну - С/1986 N1 (Чурюмова-Солодовникова). Досліджено їх фізичні і кінематичні характеристики, побудовані нові оригінальні моделі пекулярних явищ і процесів в об’єктах ансамблю.

До комети 67Р, відкритої в 1969 р. київськими астрономами К.І.Чурюмовим и С.І.Герасименко, наближається космічний апарат (КА) Європейської космічної агенції «Розетта» з метою посадки на ядро комети і дослідження первинної речовини, з якої 4.5 мільярдів років тому сформувались Сонце і планети, в тому числі і планета Земля. Ця кометна реліктова речовина стала також джерелом складної органічної речовини, в тому числі амінокислот, які призвели до зародження життя на нашій планеті. Знання фізичних і хімічних властивостей реліктової речовини дозволить вирішити фундаментальні наукові проблеми космогонії Сонячної системи і зародження життя на Землі, що є актуальними науковими задачами.

Крім того, КА «Розетта» на 10-річному шляху до ядра комети 67Р, коли він пролітав крізь головний пояс малих планет, в 2008 р. наблизився і дослідив астероїд Штейнс, відкритий М.С.Чернихом (одним з авторів циклу робіт).

Кількість публікацій: 9 монографій, 109 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 306 (згідно баз даних Scopus). За даною тематикою захищено 5 докторських та 2 кандидатські дисертації.